ഷൂട്ടിങ് ലോകകപ്പ് : ഇന്ത്യയുടെ ഷൂട്ടിങ് താരം അങ്കുര്‍ മിത്തലിന് സ്വര്‍ണം