കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ജനങ്ങളെയും കോടതിയേയും വിഡ്ഡികളാക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി