പൊതു പരിപാടിക്കിടെ വേദി തകര്‍ന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് പരിക്ക്