വിമാനം പറന്നുയരാന്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് യാത്രക്കാരന്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു