മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി പരിഗണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഡല്‍ഹിയില്‍ അതീവ സുരക്ഷ