തൃശൂരില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു