ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തര...


വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങള്‍

വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനാ നാലു നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ നാം തയ്യാറായാല്‍ നൂറു രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാത, പിത്ത, കഫത്തിന്റെ അസന്തുലനമാണ് രോഗത്...


പനീര്‍ റൈസ്

ചേരുവകള്‍: 

1. ബസ്മതി റൈസ്   - ഒരു കപ്പ് 

2. സവാള   - ഒരെണ്ണം 

3. തക്കാളി   - ഒന്നിന്റെ പകുതി 

4. ഇഞ്ചി   - ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം 

5. വെളുത്തുള്ളി   - മൂന്നോ നാലോ 

6. മഞ്ഞള...


ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...


ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...

പേരയ്ക്കയുടെ ഗുണങ്ങള്‍

എല്ലാവരുടെയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടാകാറുള്ള മരമാണ് പേര. പേരയ്ക്ക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. പ്രമേഹത്തിനും കൊളസ്‌ട്രോളിനും, കാന്‍സറിനെ പ്രതിരോധിക്കാന...

വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങള്‍

വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനാ നാലു നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ നാം തയ്യാറായാല്‍ നൂറു രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാത, പിത്ത, കഫത്തിന്റെ അസന്തുലനമാണ് രോഗത്...

പനീര്‍ റൈസ്

ചേരുവകള്‍: 

1. ബസ്മതി റൈസ്   - ഒരു കപ്പ് 

2. സവാള   - ഒരെണ്ണം 

3. തക്കാളി   - ഒന്നിന്റെ പകുതി 

4. ഇഞ്ചി   - ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം 

5. വെളുത്തുള്ളി   - മൂന്നോ നാലോ 

6. മഞ്ഞള...

ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...