പഴം പ്രഥമന്‍

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍

നന്നായി പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം - രണ്ട് കിലോ

ശര്‍ക്കര - ഒരു കിലോ

തേങ്ങ - നാല...


വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങള്‍

വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനാ നാലു നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ നാം തയ്യാറായാല്‍ നൂറു രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാത, പിത്ത, കഫത്തിന്റെ അസന്തുലനമാണ് രോഗത്...


പഴം പ്രഥമന്‍

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍

നന്നായി പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം - രണ്ട് കിലോ

ശര്‍ക്കര - ഒരു കിലോ

തേങ്ങ - നാലെണ്ണം

ചുക്കു പൊടി - ഒരു ടീസ്പൂണ്‍

നെയ്യ് - പാകത്തിന്

തേങ്ങാക്കൊത്...


ഗര്‍ഭനിരോധന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ആര്യവേപ്പും വേപ്പെണ്ണയും മുന്നില്‍

ആര്യവേപ്പിന്റെ അത്ഭുത ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ മൃതസഞ്ജീവനിയുടെ ഫലം തരുന്നതാണ് ആര്യവേപ്പ്. എന്നാല്‍ ആര്യവേപ്പിന് ഗര്‍ഭധാര...

വെളിച്ചെണ്ണയുടെ 8 ഗുണങ്ങള്‍

വെളിച്ചെണ്ണ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണമോ ദോഷമോ...? ചര്‍ച്ചകളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായി. അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും വന്നു...

വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങള്‍

വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനാ നാലു നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ നാം തയ്യാറായാല്‍ നൂറു രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാത, പിത്ത, കഫത്തിന്റെ അസന്തുലനമാണ് രോഗത്...

പഴം പ്രഥമന്‍

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍

നന്നായി പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം - രണ്ട് കിലോ

ശര്‍ക്കര - ഒരു കിലോ

തേങ്ങ - നാലെണ്ണം

ചുക്കു പൊടി - ഒരു ടീസ്പൂണ്‍

നെയ്യ് - പാകത്തിന്

തേങ്ങാക്കൊത്...

ഗര്‍ഭനിരോധന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ആര്യവേപ്പും വേപ്പെണ്ണയും മുന്നില്‍

ആര്യവേപ്പിന്റെ അത്ഭുത ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ മൃതസഞ്ജീവനിയുടെ ഫലം തരുന്നതാണ് ആര്യവേപ്പ്. എന്നാല്‍ ആര്യവേപ്പിന് ഗര്‍ഭധാര...