മാവേലിക്കര അസോസിയേഷന്‍ കുവൈറ്റ് പതിനഞ്ചാം വാര്‍ഷികം സെപ്തംബര്‍ 22ന്