കുവൈറ്റില്‍  98.4UFM ഫ്രണ്ട്സസോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ്  ഇഫ്താര്‍ സംഗമം നടത്തി